Kan du ikke finde det du leder efter? Prøv Avanceret søgning

Platforme

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB OG BRUG

1. Anvendelsesområde

GameStop+ er et kundeloyalitetsprogram, som tilbydes af GameStop Denmark ApS, CVR-nr. 26002494, c/o Fields Butik 102, Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S (herefter benævnt "GameStop"). Disse almindelige vilkår og betingelser for deltagelse regulerer GameStop+-kortindehaverens (herefter benævnt "Kunde" og/eller "Kortindehaver") brug af GameStop+ i alle GameStop Denmark ApS' danske butikker (herefter benævnt "GameStop-Butik"). GameStops almindelige forretningsvilkår og -betingelser, som kan læses på www.gamestop.dk/Loyalty er også gældende for transaktioner, der foretages med GameStop+ Kortet.

2. Grundliggende regler, anvendelse, levering af kort

2.1 Deltagelse i GameStop+ Loyalitetsprogrammet er knyttet personligt til Kortindehaveren, hvilket betyder, at de rettigheder, der tildeles under programmet, udelukkende må udøves af Kortindehaveren personligt. Kortet kan ikke overdrages, og Kortindehaveren er derfor ikke berettiget til at videregive GameStop+ Kortet til tredjemands brug.

2.2 Deltagelse i GameStop+ Loyalitetsprogrammet er gratis for Kortindehaveren.

2.3 For at modtage GameStop+ Kortet skal Kunden udfylde en ansøgning. Der kan kun ansøges om et GameStop+ Kort pr. Kunde på samme tid. Ansøgning om et GameStop+ Kort kan indgives personligt i en GameStop-Butik i Danmark eller ved online registrering på www.gamestop.dk. GameStop er eneberettiget til at beslutte, om et GameStop+ Kort kan udstedes. Kunder har ingen lovmæssig ret til at få udstedt et GameStop+ Kort.

2.4 Når Kunden ansøger om et GameStop+ Kort, skal denne fremvise sit gyldige, personlige ID-kort til GameStop-Butikkens medarbejdere for at bevise, at denne er mindst 18 år gammel, har fast bopæl i Danmark, og at de i ansøgningsformularen anførte oplysninger om fornavn, efternavn, adresse og fødselsdato er korrekte.

2.5 Kunden skal være fyldt 18 år for at kunne få udstedt et GameStop+ Kort. GameStop+ Kortet kan ikke udstedes til personer under 18 år.

2.6 Så snart ansøgningen er blevet kontrolleret, vil Kunden modtage GameStop+ Kortet. GameStop skal straks meddele Kunden, hvis ansøgningen afvises.

2.7 Såfremt ansøgning indgives online, vil Kunden modtage et midlertidigt GameStop+ Kort. Dette kan ombyttes til et endeligt kort i en hvilken som helst GameStop-Butik i Danmark.

2.8 GameStop kan give Kortindehaveren adgang til områder på hjemmesiden, hvortil der er begrænset adgang, hvor oplysninger om GameStop+ Loyalitetsprogrammet kan vises, og hvor personoplysninger om Kortindehaveren kan kontrolleres. Kunden har ingen ret til en sådan eventuel online adgang eller rådighed herover eller til bestemte funktioner.

2.9 Kortindehaveren er ansvarlig for at beskytte GameStop+ Kortet mod tredjemands adgang og for at hemmeligholde login-detaljerne til online adgang.

2.10 Kunden skal meddele GameStop Denmark ApS, CVR-nr. 26002494, c/o Fields Butik 102, Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S, denhelp@gamestop.com, omgående pr. brev eller e-mail i tilfælde af ændringer i de oplysninger, som Kunden opgav i sin ansøgning.

3. GameStop+-programmets generelle indhold

3.1 Deltagelse i GameStop+ Loyalitetprogrammet berettiger Kortindehaveren til at modtage specielle bonusbetalinger, når Kunden sælger spil til GameStop. GameStop+ Kortet kan også give Kortindehaveren rabat og/eller fordele i forbindelse med reklametilbud - i hvert enkelt tilfælde i en begrænset periode, når Kunden køber spil i en GameStop-Butik. Kortindehaveren skal oplyses om sådanne specielle rabatter/fordele pr. brev, e-mail eller MMS/SMS, forudsat at Kortindehaveren har givet sit samtykke dertil.

3.2 Kortindehavere på Level 01 og Level 02 modtager en bonus på 5% og Level 03 modtager en bonus på 10% (herefter benævnt "Indbytningsbonus") på baggrund af den gældende og af GameStop fastlagte indbytningspris, når GameStop køber (brugte) spil i GameStop-Butikkerne. Kortindehavere på Epic Level modtager en Indbytningsbonus på 15%. Indbytningsbonussen modtages som en direkte, kontant bonus. Det er en forudsætning, at de spil, som Kortindehaveren tilbyder at indbytte, er brugbare, og at betingelserne for en gyldig indbytning i overensstemmelse med de almindelige forretningsvilkår og -betingelser er opfyldt. GameStop er ikke forpligtet over for Kortindehaveren til at acceptere indbytning. 3.2.1 (a) Kunder med et level 01 eller level 02 kort, vil få 15% ekstra indbytningsværdi når der forudbestilles; (b) Kunder med et level 03 kort vil få en ekstra indbytningsværdi på 25% når der forudbestilles; kunder med EPIC kort vil få en ekstra indbytningsværdi på 35% når der forudbestilles; 3.2.2 (a) Kunder med et level 02 kort får 5% rabat på LOOT påklædnings produkter; (b) kunder med level 03 kort får 10% rabat på LOOT påklædningsprodukter; (c) Kunder med EPIC kort får 15% rabat på LOOT påklædningsprodukter. 3.2.3 (a) Kunder med level 01 kort får 10% rabat på alt @Play tilbehør; (b) kunder med level 02 kort får 20% rabat på alt @Play tilbehør; (c) kunder med level 03 kort og EPIC kort får 30% på alt @Play tilbehør.

3.3 GameStops specielle reklametilbud i forbindelse med spil, som indbyttes, og hvor GameStop betaler alle kunder en forhøjet, speciel indbytningspris, som allerede er blevet meddelt til alle Kunder for de indbyttede spil, er undtaget fra Indbytningsbonussen angivet under pkt. 3.2 ovenfor.3.3.1 Hvis der er tilbud på @Play tilbehør eller på LOOT påklædnings produkter som en del af en kampagne, som vil give alle kunder en prisnedsættelse, på disse varer, da vil prisen ikke kunne blive nedsat yderligere, uanset medlemsniveau.Indbytningsbonussen kan ikke kombineres med omtalte reklametilbud eller andre salgsfremmende tilbud.

3.4 For at opnå Indbytningsbonussen, når Kunden indbytter spil til GameStop, skal Kunden af tekniske årsager vise sit GameStop+ Kort til GameStop-Butikkens medarbejdere, før transaktionen påbegyndes. Såfremt Kortindehaveren ikke viser GameStop+ Kortet, har denne ikke ret til at modtage Indbytningsbonussen med tilbagevirkende kraft. 3.6 GameStop giver folk med et level 03 kort og EPIC kort, mulighed for at benytte sig af en tilfredshedgaranti, som giver muligheden for at bytte et brugt spil til et andet, uden der stilles spørgsmål ved dette (gælder kun én gang pr. køb) op til syv dage efter købet og giver muligheden for at bytte til et andet brugt spil til samme pris eller til en mindre pris. Al difference vil blive gemt på dit GameStop+ kort og kan kun blive brugt som butiksværdi; butiksværdi kan ikke blive udbetalt eller flyttes til en anden konto. Før det brugte spil kan ombyttes til et andet, skal det vurderes om spillet er fuldt funktionsdygtigt. GameStop er ikke forpligtet til kortindehaveren til at lave et tilfredhedsgaranti køb. Pengene fra spillet som bliver ombyttet til et andet kan ikke udbetales.

4. Mistet kort og tyveri

Kortindehaveren skal straks give GameStop besked, hvis GameStop+ Kortet mistes eller bliver stjålet, således at GameStop kan blokere Gamestop+ Kortet. Det samme gælder i tilfælde af, at login-oplysninger til online adgang mistes. Når det mistede Gamestop+ Kort er blevet blokeret, kan Kunden til enhver tid anmode om at få udstedt et nyt GameStop+ Kort i enhver af GameStop-Butikker i Danmark.

5. Ophør

5.1 Kortindehaveren er til enhver tid og uden varsel berettiget til skriftligt at opsige aftalen med GameStop om brug af GameStop+ Kortet. I et sådant tilfælde skal GameStop+ Kortet omgående returneres til GameStop Denmark ApS, CVR-nr. 26002494, c/o Fields Butik 102, Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S, eller indleveres til en GameStop-Butik, eller kortet skal tilintetgøres af Kortindehaveren.

5.2 GameStop kan til enhver tid opsige aftalen ved at give et rimeligt opsigelsesvarsel. GameStop er berettiget til at ugyldiggøre og tilbagetrække GameStop+ Kortet med øjeblikkelig virkning, hvis Kunden og/eller tredjemand misbruger GameStop+ Kortet.

5.3 GameStop forbeholder sig endvidere retten til, til enhver tid, at indstille GameStop+ Loyalitetsprogrammet ved at give et rimeligt opsigelsesvarsel, og såfremt der er god grund, må GameStop også indstille Loyalitetsprogrammet uden varsel. Under iagttagelse af de involverede parters interesser må GameStop også supplere, ændre eller endda indstille GameStop+ Loyalitetsprogrammet.

5.4 Retten til at ophæve aftalen er fortsat gældende.

6. Ansvar

6.1 GameStop er uden begrænsning ansvarlig for enhver skade, som er forårsaget af GameStop, dets medarbejdere og stedfortrædende med forsæt eller grov uagtsomhed, for enhver ulovlig fortielse af mangler, for enhver kvalitetsgaranti og for enhver skade, der medfører tab af liv eller medfører skade på en persons krop eller helbred.

6.2 GameStop er udelukkende ansvarlig for anden skade, i det omfang at GameStop ikke opfylder sine forpligtelser, som i det hele taget gør det muligt at gennemføre aftalen på behørig vis, og som den anden kontraktspart løbende kan regne med bliver opfyldt (hovedforpligtelse), og såfremt skaden er typisk og forudsigelig på grund af den kontraktlige brug af ydelserne. Ethvert ansvar i henhold til produktansvarsloven er fortsat gældende. Ethvert ansvar på GameStops vegne ud over det ovenfor nævnte er undtaget.

7. Diverse

7.1 I relation til erhvervsdrivende er parterne enige om, at tvister, som opstår i forbindelse med oprettelsen af aftaleforholdet mellem GameStop og Kunden, skal have eksklusivt værneting, hvor GameStop har sit hjemsted (hovedsæde). I relation til forbrugere skal der også være værneting, hvor GameStop har sit hjemsted (hovedsæde), i det omfang forbrugeren ikke har et generelt værneting i Danmark, eller hvis brugerens bopæl eller sædvanligt opholdssted er ugendt på tidspunktet, hvor sagen anlægges.

7.2 Kontraktsforholdet reguleres af dansk ret, med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb ("CISG").

Dette produkt er tilgængeligt for forudbestilling online og afhentning i butik.


Hvordan fungerer det?

  • 1: Find det produkt du ønsker at forudbestille på gamestop.X og klik på den røde Click+Collect knap ved siden af produktet.
  • 2: Du skal så vælge den GameStop butik du gerne vil hente din forudbestilling hos og derefter betale et lille depositum.
  • 3: Når produktet er udgivet vil du kunne afhente det i din udvalgte butik.


Bemærk venligst, bundles er ikke tilgængelige via Click+Collect.

Bemærk venligst: Dette er et digital produkt. Dette produkt vil blive leveret i form af en kode til indløsning og du kan finde denne på ”Mine ordrer” delen af hjemmesiden.


Alle ordrer for digitale produkter tjekkes manuelt af vores team inden de godkendes.


Hvis din ordre er placeret udenfor normale kontortider hhv. 09-00 – 17.00 mandag til fredag kan dette forsinke din ordre. Efterfølgende vil din ordre blive sendt med det samme.


Bemærk venligst: Digitale produkter kan ikke refunderes og kan ikke ombyttes når ordren er gennemført.

Bemærk venligst: Dette er et digital produkt. Dette produkt vil blive leveret i form af en kode til indløsning og du kan finde denne på ”Mine ordrer” delen af hjemmesiden.


Alle ordrer for digitale produkter tjekkes manuelt af vores team inden de godkendes.


Hvis din ordre er placeret udenfor normale kontortider hhv. 08:00 – 16:00 mandag til fredag kan dette forsinke din ordre. Efterfølgende vil din ordre blive sendt med det samme.


Bemærk venligst: Digitale produkter kan ikke refunderes og kan ikke ombyttes når ordren er gennemført.