Kan du ikke finde det du leder efter? Prøv Avanceret søgning

Platforme

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB OG BRUG

Bemærk venligst, du kan nu læse vores Fortrolighedspolitik ved at klikke her.

Dette websted www.gamestop.dk (”Webstedet”) ejes og drives af GameStop Limited (”GameStop”, ”vi”, ”vores” og ”os”), et selskab i henhold til lovgivningen i Irland med adresse på Estuary House, Swords Business Park, Swords, Co. Dublin, Irland.

LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB OG BRUG (”VILKÅRENE”) GRUNDIGT. VILKÅRENE REGULERER DIN BRUG AF WEBSTEDET OG DINE KØB AF PRODUKTER FRA DETTE WEBSTED. VILKÅRENE FRITAGER GAMESTOP OG ANDRE PERSONER FRA ANSVAR ELLER BEGRÆNSER DERES ANSVAR, OG INDEHOLDER ANDRE VIGTIGE BESTEMMELSER.

1. BRUG AF WEBSTEDET OG ACCEPT AF DISSE VILKÅR

Disse Vilkår gælder for din adgang til og brug af Webstedet. Hver gang du får adgang til og bruger vores Websted, tilkendegiver du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af og underlagt Vilkårene, som de derefter læses. Du erklærer og garanterer, at du har juridisk bemyndigelse til at acceptere disse Vilkår på vegne af dig selv og enhver person eller enhed, du hævder at repræsentere. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, må du ikke få adgang til eller bruge Webstedet. Webstedet er kun til bekvemmelige og oplysende formål og er ikke beregnet til at give råd eller anbefalinger.

2. ÆNDRINGER I DISSE VILKÅR; AFSLUTNING; TILGÆNGELIGHED

Vi kan ændre disse Vilkår fra tid til anden ved at udgive reviderede Vilkår på Webstedet. Din brug af Webstedet, efter disse reviderede Vilkår er blevet udgivet, medfører din accept og samtykke til at være bundet af de nye Vilkår. GameStop kan efter eget skøn til enhver tid uden varsel ophøre med brugen af disse Vilkår midlertidigt eller permanent, eller fjerne din adgang til og brug af Webstedet.

Selvom GameStop søger at sikre, at Webstedet er tilgængeligt på alle tidspunkter, kan der være tilfælde, hvor der kan forekomme afbrydelse af adgangen til Webstedet, f.eks. for at tillade vedligeholdelse, opgraderinger og nødreparationer at finde sted, eller på grund af svigt af telekommunikationslinks og -udstyr, der er uden for vores kontrol. Du accepterer, at GameStop ikke er ansvarlig over for dig for tab af dig som følge af ændring, suspension eller ophør af Webstedet.

3. EJERSKAB; DIN BRUG AF WEBSTEDET

Webstedet (herunder alt indhold, grafik og andre immaterielle rettigheder og elementer indarbejdet i Webstedet) er ejet af GameStop og/eller andre, og er beskyttet af copyright, varemærker og andre immaterielle rettigheder i henhold til nationale love og internationale traktater. Din brug af Webstedet giver dig ikke nogen form for ejerskab eller andre rettigheder til Webstedet eller dets indhold. GameStop og/eller dets licensgivere bevarer (efter omstændighederne) alle rettigheder, titler og intellektuel ejendomsret på Webstedet og dets indhold.

Webstedet må ikke anvendes til ulovlige eller kommercielle formål; det er kun til din lovlige, personlige, ikke-kommerciel brug. Du må kun bruge Webstedet som udtrykkeligt tilladt i disse Vilkår og i henhold til alle gældende love. Webstedet og dets indhold må ikke kopieres, reproduceres, ændres eller distribueres på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra GameStop. Du må ikke overdrage, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Webstedet eller adgang til Webstedet. Du må ikke bruge nogen af den software, der bruges i driften eller levering af Webstedet, undtagen når du bruger Webstedet i overensstemmelse med disse Vilkår.

Du kan bruge Webstedet, hvis du er bosiddende i Danmark, er myndig efter den danske lov, og hvis du kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. GameStop kan anmode om bevis for identifikation og alder (f.eks. bevis for din evne til at købe visse spil). Hvis du er mindreårig, skal du have en forælder eller værge til at købe for dig. Visse tilbud kan kun være tilgængelige i begrænsede geografiske områder.

4. REGISTREREDE BRUGERE; BESKYTTELSE AF LOGIN-OPLYSNINGER

Visse områder og funktioner på vores Websted er kun tilgængelige for registrerede brugere. Hvis du registrerer dig som bruger, vil GameStop udstede et brugernavn og en adgangskode til dig. Selvom GameStop ikke har forpligtelse til at kontrollere den faktiske identitet eller myndighed for enhver person, der registrerer sig for at bruge Webstedet, kan GameStop efter eget skøn kræve bevis for identiteten af enhver person, der søger at få adgang til og bruge Webstedet, og kan nægte adgang til og brug af Webstedet eller nægte at acceptere eller reagere på enhver henvendelse fra en bruger.

Hvis du har fået udstedt et brugernavn og en adgangskode, skal du ikke oplyse dit brugernavn eller din adgangskode til nogen anden person eller lade nogen anden person bruge dine login-oplysninger. Du er fuldt ansvarlig for sikkerheden af dine login-oplysninger og enhver brug og misbrug af disse oplysninger. Hvis du mener, at dine login-oplysninger er blevet glemt, stjålet eller blevet kendt eller brugt af en anden person, skal du straks kontakte GameStop på telefon +45 89 88 46 10 eller via e-mail på Denhelp@gamestop.com.

5. BRUG AF OG EJERSKAB AF BRUGERLEVERET INDHOLD

Hvis du giver GameStop eventuelle uopfordrede idéer eller forslag, eller udgiver noget indhold på Webstedet, garanterer du, (i) at du er ejeren eller skaberen af et sådant indhold (eller har fået tilladelse fra ejeren eller skaberen til at foretage sådanne indlæg eller udgivelser i henhold til Vilkårene), og (ii) giver GameStop, dens efterfølgere, erhververe og licenstagere, en verdensomspændende, vedvarende, royalty-fri, uigenkaldelig, ubegrænset, ikke-eksklusiv, overdragelig, underlicensbar, ret og licens til at bruge og udnytte sådanne udgivelser eller indhold til ethvert formål, kommercielt eller andet, ved hjælp af hvilken som helst form, medie eller teknologi nu kendt eller senere udviklet, uden at du tilskrives ideen eller forslaget og uden kompensation til dig eller nogen anden person, uden nogen form for ansvar, og uden forpligtelse til GameStop eller dens efterfølgere, erhververe og licenstagere, og du accepterer, erklærer og garanterer, at alle ideelle rettigheder i sådanne udgivelser og/eller indhold frafaldes til fordel for GameStop og dets efterfølgere, erhververe og licenstagere.

6. NØJAGTIGHED AF DE OPLYSNINGER DU GIVER TIL GAMESTOP

Du erklærer og garanterer, at alle oplysninger, du giver til GameStop via dette Websted, herunder registreringsoplysninger, betalingsoplysninger og transaktion-relaterede oplysninger, er sande, nøjagtige og fuldstændige. Du er eneansvarlig og hæfter for ethvert tab, skader og yderligere omkostninger, som du, GameStop eller enhver anden person kan pådrage sig som følge af, at du giver falske, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis du undlader at opdatere dine registreringsoplysninger og betalingsoplysninger senest 30 dage efter enhver ændring.

7. FEJL OG PRODUKTTILGÆNGELIGHED; TILBUD TIL KØB

Fejl, trykfejl og udeladelser (herunder forkerte priser, beskrivelser og specifikationer for produkter) kan undertiden forekomme. GameStop garanterer ikke, at de produkter og tjenester, der annonceres på vores Websted, vil være tilgængelige, når de bestilles eller derefter. GameStop giver ingen indeståelse eller garanti for, at indholdet af Webstedet, herunder produktbeskrivelser eller fotografier, er korrekte eller fuldstændige.

Udover og supplerende til bestemmelserne i de nedenfor anførte Vilkår og Betingelser for Køb, kan GameStop til enhver tid, uden forudgående varsel eller ansvar til enhver bruger af Webstedet (a) rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller undladelser; (b) ændre produkter og tjenester, som er til rådighed på Webstedet, priser, gebyrer, og specifikationer af sådanne produkter og tjenester, kampagnetilbud og andet indhold på Webstedet; og (c) begrænse mænger, som er til rådighed for salg.

Medmindre andet er angivet, er alle kampagnetilbud, samlede pakker og andre tilbud være begrænset til ét pr. kunde. GameStop forbeholder sig ret til at annullere og efterfølgende refundere en ordre eller ordrer, som ikke overholder denne betingelse for købet.

Reklamerne på Webstedet er invitationer til dig med tilbud om køb af produkter og tjenester på Webstedet og er ikke tilbud om at sælge. Alle priser og andre beløb, der vises på Webstedet, er angivet i danske kroner og er inklusive moms.

8. VAREMÆRKER/LOGOER

GAMESTOP™, GAMESTOP.DK logoet og andre navne og logoer, der bruges på vores Webstedet (”Varemærkerne”) er registrerede eller uregistrerede varemærker, servicemærker, firmanavne og logoer, som er ejet eller licenseret af GameStop eller deres respektive ejere eller licenstagere. Enhver brug af Varemærkerne (andet end tilladt ifølge disse Vilkår) er forbudt. Intet på dette Websted eller i Vilkårene yder, eller har til formål at yde, en licens eller ret til at bruge nogen af Varemærkerne.

9. INGEN LINKNING, FRAMING, SPEJLING, SCRAPING, DATA-MINING ELLER UAUTORISEREDE UDGIVELSER

Links til Webstedet uden forudgående skriftlig tilladelse fra GameStop er forbudt. Hvis du ønsker at linke til vores Websted, kan du sende en e-mail til Denhelp@gamestop.com og anmode om en sådan tilladelse. GameStop kan efter eget skøn nægte eller tilbagekalde en tilladelse, der er givet til at linke til Webstedet til enhver tid og uden varsel eller ansvar.

Framing, spejling, scraping eller data-mining på Webstedet eller noget af dets indhold i enhver form og med ethvert middel er forbudt. Du må ikke bruge kollaborativ browsing eller skærmteknologi i forbindelse med din brug af Webstedet eller til at skrive kommentarer eller andre oplysninger af nogen art til eller på Webstedet, der vil være synligt for andre brugere, undtagen i forbindelse med brugen af GameStop-fora eller andre af Webstedets lokationer, som er beregnet til sådanne kommentarer og hosted af GameStop.

10. KONKURRENCER

GameStop kan gøre konkurrencer tilgængelige for brugerne af Webstedet og andre. Alle konkurrencer er underlagt disse Vilkår og de gældende konkurrenceregler. Ved at deltage i en konkurrence via Webstedet accepterer du disse Vilkår og de gældende konkurrenceregler.

11. VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB

ACCEPT AF ORDRER --

Reklamer på vores Websted er invitationer til dig med tilbud om køb af produkter og tjenester på Webstedet og er ikke tilbud om at sælge. Dine korrekt udfyldte og leverede ordreoplysninger udgør dit tilbud om at købe de produkter eller tjenester, der henvises til i din ordre. Du vil blive forsynet med en mulighed for at kontrollere og rette de oplysninger, du har indtastet, før du afgiver din ordre. Din ordre vil blive anset for at blive accepteret, hvis og når vi sender en bekræftelse af Vilkårene i din ordre til din e-mailadresse og vil være underlagt disse Vilkår og de yderligere vilkår og betingelser, der indgår i din ordre, som tilsammen vil danne en juridisk bindende kontrakt med GameStop. Hvis vi ikke kan levere hele ordren på én gang, vil vi kun behandle betalingen for de dele af ordren, vi sender til dig.

Vi kan begrænse disponible mængder til salg, og vi forbeholder os ret at afvise eller korrigere enhver ordre af hvilken som helst årsag til enhver tid. Visse tilbud er måske ikke tilgængelige i visse geografiske områder. Hvis prisen på en vare, du har bestilt, blev vist forkert på vores Websted, vil vi give dig en mulighed for at afgive en ordre til den korrekte pris, hvis dette produkt er tilgængeligt.

Alle priser og andre beløb er angivet i kroner.

Vores lagerhold vil lejlighedsvist åbne original emballage på konsolhardware, software og tilbehør for at sikre kvaliteten. Bemærk, at dette ikke påvirker din garanti på disse varer.

ANNULLERING AF ORDRER --

Hvis du ønsker at annullere en ordre, kan du, indtil du har modtaget din ordre (for digitalt indhold (herunder digital software og spil), indtil det digitale indhold bliver tilgængeligt til download, eller en digital kode er blevet udstedt) anmode om en annullering ved at ringe på +45 89 88 46 10 eller sende en e-mail til Denhelp@gamestop.com. Du kan også kontakte din lokale GameStop butik og anmode om en annullering.

AFHENTNING --

Hvis GameStop har dit/dine produkt(er) på lager, vil vi e-maile dig en bekræftelse på, at varerne er klar til afhentning i din valgte butik. Ordrer med varer, som ikke er på lager, vil automatisk blive annulleret.

Din ordres samlede pris vil blive opkrævet på dit kreditkort eller PayPal, når vores butik bekræfter, at din vare er på lager.

REFUNDERINGER OG RETURNERINGER --

Når du modtager din ordre, skal du undersøge den nøje, før du åbner fabrikkens lukkede emballage for at afgøre, at det er, hvad du har bestilt.

Skulle du skifte mening om din ordre, kan du fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage efter, du har modtaget din ordre. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen kan gives til [ ]. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Har du allerede modtaget din ordre, skal du returnere den til [den butik, hvor ordren blev afhentet eller sendes til [ ]??] uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Såfremt ordren returneres med post, er det vigtigt, at forsendelsen forsynes med porto, som du selv skal betale. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Fortrydelsesretten gælder dog ikke i følgende tilfælde:

  1. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på. Således kan film, spil, software m.v. kun fortrydes i plomberet emballage.
  2. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret. Det gælder fx spil, film og software mv., der leveres som digitale overførsler via internettet og stilles til rådighed direkte efter, at bestillingen gennemføres.

Såfremt dit produkt er defekt finder Købelovens mangelsregler anvendelse. Som forbruger har du i overensstemmelse med Købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle produkter. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Opdager du en fejl eller mangel ved et købt produkt, skal du som forbruger snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte os i en af GameStop detailbutikkerne [eller ??] og forklare, hvori fejlen eller manglen består.

GameStop indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand..

På grund af copyright-love må computer- og spillekonsolsoftware, musik-cd’er, dvd’er og videoer i åbnede emballager kun byttes til den samme vare. Forsendelses- og ekspeditionsomkostninger refunderes ikke; dog vil vi refundere dine oprindelige forsendelsesomkostninger, hvis du returnerer en defekt vare, hvis loven kræver det, eller på grund af en fejl fra vores side.

Alle produkter (uanset om de er defekte eller ikke-defekte) skal returneres i deres oprindelige købstilstand med den originale emballage, tomme garantikort, manualer og andre varer eller tilbehør fra producenten. VIGTIGT: Hvis en returneret ordre har manglende varer, kan returneringen af ordren blive afvist, eller værdien af de manglende materialer kan trækkes fra det samlede kreditbeløb.

Ved køb foretaget med kreditkort vil kun det samme kort, der bruges til at foretage købet, blive krediteret med refusion. Kreditten vil blive foretaget inden for 7 dage efter, vi har modtaget og kontrolleret den returnerede vare.

BETALINGSMETODER --

Du kan betale for ethvert køb du foretager online ved hjælp af MasterCard, VISA, American Express eller PayPal

POLITIK FOR REKLAMERABAT --

Eventuelle gældende skatter beregnes og betales til prisen, før rabatten anvendes. Der skal betales porto på postrabatter. GameStop er ikke ansvarlig for producentens postrabatter.

FEJL OG TRYKFEJL --

Hvis vi opdager, at et produkts pris, beskrivelse og specifikationer er fejlagtige eller ukorrekte, vil vi forsøge at rette fejlen på vores Websted. Du bør altid kontrollere producentens eller tjenesteyderens beskrivelse og specifikationer for et produkt eller en tjeneste, som du måske ønsker at købe.

Hvis vi laver en fejl med hensyn til din ordre, kan vi rette eller annullere en ordre på ethvert tidspunkt og/eller redigere en ordre for at afspejle rettelsen (du vil have ret til at godkende eller bekræfte enhver stigning i pris eller forsendelsesomkostninger). I tilfælde af, at du modtager et forkert produkt, vil vi acceptere returneringen af produktet og give dig en refusion.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE, ANSVARSUNDTAGELSER/ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG SKADESERSTATNING

Denne klausul begrænser vores juridiske ansvar over for dig for din adgang til og brug af Webstedet og dine online-køb. Du bør læse denne klausul omhyggeligt. Du anerkender, at du har accepteret disse Vilkår, som er baseret på de ansvarsfraskrivelser angivet heri, og at disse ansvarsfraskrivelser er et væsentligt grundlag for denne kontrakt. Intet i disse Vilkår har til formål at begrænse de rettigheder, du måtte have som forbruger under fælles lovgivning eller andre lovmæssige rettigheder, som ikke kan fraskrives.

ANSVARSFRASKRIVELSE --

I DET OMFANG LOVEN TILLADER, ER DIN ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET PÅ EGET ANSVAR. WEBSTEDET LEVERES ”SOM DET ER” OG ”SOM TILGÆNGELIG”, UDEN INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OG HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING UNDERFORSTÅEDE INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER ELLER VEDRØRENDE KVALITET, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED, YDEEVNE ELLER HOLDBARHED, HVILKET GAMESTOP I DET HELE FRASKRIVER SIG ANSVARET FOR I DET OMFANG, LOVEN TILLADER.

ANSVARSBEGRÆNSNING --

I DET OMFANG LOVEN TILLADER, ER HVERKEN GAMESTOP ELLER NOGEN AF DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG ANDRE REPRÆSENTANTER ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON FOR TAB AF NOGEN ART HERUNDER; MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, SÆRLIGE, STRAFFENDE ELLER EKSEMPLARISKE TAB ELLER SKADER SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED ELLER I FORHOLD TIL WEBSTEDET ELLER DISSE VILKÅR HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DATA, FORRETNING, MARKEDER, BESPARELSER, INDKOMST, OVERSKUD, ANVENDELSE, PRODUKTION, OMDØMME ELLER GOODWILL, FORVENTET ELLER ANDET, ELLER ØKONOMISK TAB, UANSET ANSVARSGRUNDLAG (HVERKEN KONTRAKT, TORT, ERSTATNINGSANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET AGSVARSGRUNDLAG I HENHOLD TIL TEORI, LOV ELLER RETFÆRDIGHED), UANSET FORSØMMELIGHED ELLER ANDRE FEJL ELLER FORSEELSER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GROV UAGTSOMHED OG VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE) AF GAMESTOP ELLER PERSONER, SOM GAMESTOP ER ANSVARLIG OVER FOR, OG SELVOM GAMESTOP ER BLEVET OPLYST OM RISIKOEN FOR AT SÅDANNE TAB ELLER SKADER PÅFØRES. GAMESTOP FRASKRIVER SIG IKKE ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF VORES UAGTSOMHED (ELLER VORES MEDARBEJDERE ELLER BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER) ELLER SVIG.

13. PERSONLIGE OPLYSNINGER; FORTROLIGHEDSPOLITIK

GameStop indsamler, bruger og videregiver personlige oplysninger i overensstemmelse med sin fortrolighedspolitik [LINK]. Ved at acceptere disse Vilkår, og hver gang du bruger Webstedet, giver du samtykke til, at GameStop må indsamle, bruge og videregive personlige oplysninger, som du har givet i overensstemmelse med GameStops til enhver tid gældende fortrolighedspolitik.

14. LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER/RESSOURCER

Vores Websted kan indeholde links til andre websteder eller ressourcer og til virksomheder, der drives af andre personer. Disse andre websteder drives eller styres ikke af GameStop. Derfor er GameStop ikke ansvarlig for, og vil have noget ansvar for disse andre websteder, deres forretning, varer, tjenester eller indhold. Hvis du linker til, eller bruger nogen af disse andre websteder, er dette på egen risiko, og du accepterer, at du ikke vil gøre nogen krav mod GameStop som følge af din brug af nogen af disse andre websteder.

15. LOVVALG OG KONFLIKTLØSNING

Disse Vilkår, din adgang til og brug af Webstedet og alle relaterede forhold er udelukkende underlagt lovgivningen i Danmark. Enhver tvist mellem dig og GameStop eller enhver anden person som følge af, forbundet med eller vedrørende Webstedet, disse Vilkår, eller eventuelle relaterede forhold (”Tvisterne”) skal løses ved domstolene i Danmark, og du acceptere hermed uigenkaldeligt disse retsinstansers enekompetence over alle Tvister.

16. ANDRE FORHOLD

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår anses for at være ugyldig eller uden retskraft eller anden grund, så anses bestemmelsen for at være adskilt fra disse Vilkår, og de resterende bestemmelser vil fortsat være gældende fuldt ud.

Disse Vilkår er bindende for GameStop og dets efterfølgere, erhververe og relaterede personer, samt du og dine arvinger, eksekutorer, administratorer, efterfølgere, tilladte erhververe og personlige repræsentanter. Du må ikke overdrage de rettigheder eller forpligtelser, som du har under disse Vilkår. GameStop kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår uden dit samtykke.

En parts samtykke til eller afkald på at gøre den anden parts misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår gældende, skal ikke blive: (A) anset eller opfattet som en tilladelse til en vedvarende misligholdelse eller andre misligholdelser af disse eller andre forpligtelser til denne part; eller (b) effektiv, medmindre den foreligger skriftligt og underskrevet af alle parter.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse Vilkår, er forbeholdt GameStop.

17. KONTAKTOPLYSNINGER TIL GAMESTOP

Inden du kontakter os, anbefaler vi, at du læser vores Ofte Stillede Spørgsmål, hvor vi har svar til vores oftest stillede spørgsmål for at spare dig selv lidt tid.

Hvis du stadig føler, at du har brug for at kontakte os, er du velkommen til at ringe til os på +45 89 88 46 10 eller sende os en e-mail på Denhelp@gamestop.com.

Dette produkt er tilgængeligt for forudbestilling online og afhentning i butik.


Hvordan fungerer det?

  • 1: Find det produkt du ønsker at forudbestille på gamestop.X og klik på den røde Click+Collect knap ved siden af produktet.
  • 2: Du skal så vælge den GameStop butik du gerne vil hente din forudbestilling hos og derefter betale et lille depositum.
  • 3: Når produktet er udgivet vil du kunne afhente det i din udvalgte butik.


Bemærk venligst, bundles er ikke tilgængelige via Click+Collect.

Bemærk venligst: Dette er et digital produkt. Dette produkt vil blive leveret i form af en kode til indløsning og du kan finde denne på ”Mine ordrer” delen af hjemmesiden.


Alle ordrer for digitale produkter tjekkes manuelt af vores team inden de godkendes.


Hvis din ordre er placeret udenfor normale kontortider hhv. 09-00 – 17.00 mandag til fredag kan dette forsinke din ordre. Efterfølgende vil din ordre blive sendt med det samme.


Bemærk venligst: Digitale produkter kan ikke refunderes og kan ikke ombyttes når ordren er gennemført.

Bemærk venligst: Dette er et digital produkt. Dette produkt vil blive leveret i form af en kode til indløsning og du kan finde denne på ”Mine ordrer” delen af hjemmesiden.


Alle ordrer for digitale produkter tjekkes manuelt af vores team inden de godkendes.


Hvis din ordre er placeret udenfor normale kontortider hhv. 09-00 – 17.00 mandag til fredag kan dette forsinke din ordre. Efterfølgende vil din ordre blive sendt med det samme.


Bemærk venligst: Digitale produkter kan ikke refunderes og kan ikke ombyttes når ordren er gennemført.